คาสิโนออนไลน์ 592ทีมร่วมศึกฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

คาสิโนออนไลน์

นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร คาสิโนออนไลน์ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นของเอ.พี. ฮอนด้า ในการตอบแทนสังคมไทย เราได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเยาวชนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ซึ่งการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญมากเพราะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาช่างยนต์และวิศวกรรมยานยนต์ได้นำความรู้จากห้องเรียนมาต่อยอดด้วยการลงมือประดิษฐ์รถ และค้นหานวัตกรรมที่ทำให้รถวิ่งด้วยอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุด กิจกรรมนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีม และปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัดไปพร้อมๆกัน “ในปีที่ 18 ของการแข่งขันรายการนี้ เราได้เตรียมยกระดับกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนสูงสุด ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันทุกรายทำการออกแบบและประดิษฐ์ตัวรถแข่งด้วยตนเองโดยไม่ซื้อโครงสร้างสำเร็จรูปมาใช้ ซึ่งกติกานี้จะทำให้ทุกทีมต้องเรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นอย่างเช่นการดีไซน์รถตามหลักอากาศพลศาสตร์ การเลือกใช้วัสดุต่างๆ ที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง การวางเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI ของฮอนด้าให้เข้ากับรถ ไปจนถึงประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีในแง่ของการวิจัยและพัฒนา เกิดเป็นโนว์ฮาวใหม่ๆ ของแต่ละสถาบัน และจะทำให้เยาวชนที่เข้าแข่งขันมีความสามารถมากขึ้น ส่งผลดีต่อวงการอาชีวะและวิศวกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคต นอกจากนี้ เรายังได้เตรียมมอบประสบการณ์ระดับโลกให้กับเยาวชนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ ด้วยการเปลี่ยนสนามแข่งมาสู่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ซึ่งเป็นสนามที่มีมาตรฐานสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นพื้นแทร็กและความปลอดภัย โดยการแข่งขันในปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีทีมเข้าร่วมสมัครมากถึง 592 ทีม จากทุกภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า 20% แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของเยาวชนที่มีต่อกิจกรรมนี้”

สำหรับการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงรายการ คาสิโนออนไลน์ นี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือรถประดิษฐ์ และรถตลาด โดยในประเภทรถประดิษฐ์นั้นจะมีการแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับอาชีวศึกษา, ระดับอุดมศึกษา, และระดับประชาชนทั่วไป กำหนดกติกาให้รถที่เข้าแข่งขันทุกคันใช้ตัวถังที่ประดิษฐ์ขึ้นเองและติดตั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI ของฮอนด้า ส่วนในประเภทรถตลาด เอ.พี. ฮอนด้า เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าแข่งขันได้โดยใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 110ไอ โดยสามารถดัดแปลงหรือปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามกติกาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องพัฒนาเทคนิคที่ประหยัดน้ำมันที่สุดจากการวิ่งตามระยะทางที่ได้กำหนดไว้โดยใช้น้ำมัน Gasohol91 และต้องใช้ความเร็วไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทีมที่ทำสถิติประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานและทัศนศึกษาในการแข่งขันระดับนานาชาติรายการ Honda Soichiro Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่ทีมที่มีสถิติสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 จะได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานและทัศนศึกษาในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศจีน โดยการแข่งขันในปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 -27 พ.ย. 58 นี้