สมัครเล่น Royal1688 ยัดห่วงจัดประชุมใหญ่ฉลุยนายกฯลั่นอยู่แค่2ปี

สมัครเล่น Royal1688

สมัครเล่น Royal1688 พล.ท.เฉลิมเกียรติ โพธิ์ทองนาค นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 โดยเชิญทุกสโมสรสมาชิกรวม 92 แห่ง พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อประชุมในวาระสำคัญ คือการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับใหม่ ปี 2558 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ 5 ก.ย. 58 ทั้งนี้ มีสโมสรสมาชิกมาร่วมประชุมจากทั่วประเทศรวม 66 สโมสร

พล.ท.เฉลิมเกียรติ โพธิ์ทองนาค นายกสมาคมกล่าวว่า นอกจากแจ้งสมาชิกให้ทราบถึงการที่ กกท. ได้รับจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้งชุด ซึ่งมีตนเป็นนายกฯ และได้ทำงานแล้วตั้งแต่เมื่อ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา ยังมีวาระสำคัญคือการแก้ไขข้อบังคับสมาคมครั้งนี้ ซึ่งต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่ 2 ใน 3 ของสโมสรสมาชิก โดยต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยใน 180 วัน หลัง พ.ร.บ. ประกาศใช้ ซึ่งกำหนดคือภายในวันที่ 22 ก.ย. มิฉะนั้นกฎหมายจะให้ขีดชื่อออกจากทะเบียน จึงถือเป็นวาระที่สำคัญมาก

สมัครเล่น Royal1688 สำหรับบรรยากาศการแก้ไขนั้น ดำเนินไปอย่างเคร่งเครียด ที่ประชุมได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมเสนอเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่เป็นแก้ไขคำและรายละเอียดปลีกย่อย มีเพียงวาระการดำรงตำแหน่งจากเดิม 2 ปี ให้เพิ่มเป็น 4 ปี ตาม พ.ร.บ.ใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีการเสนอแนะความคิดเห็นกันประปรายก่อนลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบข้อบังคับใหม่ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 64 เสียง ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ตามข้อบังคับ

พล.ท.เฉลิมเกียรติให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า สมาคมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ต่อจากนี้ต้องนำข้อบังคับนี้ไปยื่นให้กับ กกท. เพื่อให้การรับรองต่อไป ส่วนวาระการดำรงตำแหน่งของคณะของตนนั้น แม้ว่า พ.ร.บ.ใหม่จะให้ทำงาน 4 ปี แต่ตนจะเขียนบทเฉพาะกาลไว้ให้สิ้นสุดเพียง 2 ปี ก่อนจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่